Doklady, certifikáty

EN ISO 9001
EN ISO 14001
EUROROC
…atd.atd.

Doklady o spoločnosti, kvality i výrobkoch Vám zašleme v kópiách na vyžádanie.


EN ISO 9001
EN ISO 9001

certifikát managementu akosti

EN ISO 9001
EN ISO 14001
EN ISO 14001

certifikát environmentálneho managementu

EN ISO 14001
PRÍRODNÝ KAMEŇ – MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA
PRÍRODNÝ KAMEŇ – MEDZINÁRODNÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA

Ochranná známka PRÍRODNÝ KAMEŇ je platná v celej Evropskej Únii, je vydaná Evropskou federáciou priemyslu kameňa EUROROC.

PRÍRODNÝ KAMEŇ – MED...
VYHLÁSENIE O SÚLADE PODĽA ĆSN EN
VYHLÁSENIE O SÚLADE PODĽA ĆSN EN

dlažobné kocky a mozaika

VYHLÁSENIE O SÚLADE ...
VYHLÁSENIE O SÚLADE PODĽA ĆSN EN
VYHLÁSENIE O SÚLADE PODĽA ĆSN EN

obkladové dosky

VYHLÁSENIE O SÚLADE ...
VYHLÁSENIE O SÚLADE PODĽA ĆSN EN
VYHLÁSENIE O SÚLADE PODĽA ĆSN EN

dlažobné dosky

VYHLÁSENIE O SÚLADE ...

Náš kompletný sortiment a ďalšie informácie nájdete na stránkach:
www.cezula.czwww.kamen-dlazby.czwww.kamen-doma.cz